ask.fm    YouTubeFacebook
zBLOGowani.pl

Monday, December 30, 2013

Get to know her: Jing Chang!


Witajcie kochani, tu Chiyo raz jeszcze. Miałam lekkie problemy z tą notką, utraciłam jej większą część, ale już wszystko w porządku. Krótka notka na koniec roku, niech przyszły, 2014 przyniesie Wam tylko to, co najlepsze!
Tym razem przybliżę wam jedną z moich ulubionych tomboy wokalistek, mianowicie Jing Chang. Mam nadzieję, że jej osoba bądź twórczość trochę was zainteresuje!

Hi dears, here's Chiyo again. I've had some problems with this post, I lost a bigger part of it, but now everything's okey. The short post at the end of the year, let the 2014 bring you only the very best!
This time I'm going to present you the one of my favourite tomboy singers, namely Jing Chang. I hope that the person or the work of some interest you!

Tuesday, December 24, 2013

boi style

Boi style
W tym roku pojawi się jeszcze jedna notka i kończymy ten rok z naprawdę wielkim sukcesem. Ostatnie pół roku było naprawdę niesamowite. Mimo że założyłam bloga spontanicznie to Wy mnie wsparliście, za co jestem bardzo wdzięczna. Blog oczywiście nie jest idealny, cały czas pracujemy nad nim jak tylko mamy wolny czas, mamy nadzieję, że w przyszłym roku dojdzie do nas jeszcze jedna autorka. :)
Dzisiejszą notkę stworzyłam wraz z Kaoru, z którą bardzo pracujemy nad podkategoriami stylu tomboy. Nie zawsze jednak są to podkategorie, a jedynie są podobne do naszego stylu ( na przykład post o Dansou Jotei albo Butch Style). Postanowiłyśmy dziś nawiązać do bardzo ciekawego stylu "boi".

Boi styles
This year will be yet another note and finish this year with a really great success. The last half year was truly amazing. Despite the fact that I started a blog spontaneously, you supported me, for which I'm very glad. Blog of course is not perfect, all the time we are working on it as soon as we have free time. We hope that next year we will have yet another author. :) Today's post I created together with Kaoru, because we are working on sub-tomboy style. Not always, styles are sub-categories of tomboy style, but only similar to our style (for example, a post about Dansou Jotei or Butch Style). We decided today to introduce you to a very interesting style - "boi".

Wednesday, December 04, 2013

[PL/ENG] Make-up tutorial for tomboys !


Witajcie!

Tu znów ja i znów po dłuższym czasie. Tym razem mam dla was tutorial make-upowy. Od razu mówię, że nie jest to sposób na malowanie dla każdego Tomboya, nie czuje się też mistrzem w tej dziedzinie, dlatego po prostu pokaże jak ja się z tym obchodzę na co dzień. 

Hello!
Here I am again, and again after a long time. This time I have for you a make-up tutorial. I immediately say that this is not a way to paint for every tomboy, I don't feel a master in this field, because of that simply I will show you how I do this every day.

Zaczynam.
Let's start.

Sunday, December 01, 2013

[PL/ENG] Tomboy Style vs. Butch Style ?

Cześć wszystkim!
Oficjalnie zaczęłam sezon świąteczny i już nie mogę się doczekać szału zakupowego (tak, czekam na wypłatę ><). Tą radością postanowiłam podzielić się też z Wami i pod koniec tygodnia powinien pojawić się na blogu giveaway! Jeden bardziej tomboy'owy, drugi ogólny :D
Coraz częściej stwierdzam, że jestem człowiekiem z dużym fartem i szczęściem. Tym razem udało mi się rozpocząć współpracę z kolejnym tomboy sklepem z Tajwanu. A to wszystko dzięki Wam i Waszemu wsparciu! Cieszę się że będę mogła Wam to wkrótce jakoś wynagrodzić :D

Dzisiejszą notkę postanowiłam poświęcić mało znanemu zjawisku, przynajmniej w moim otoczeniu. Słowo przewijało mi się na wielu stronach, wśród rozmów z innymi chłopczycami, dlatego stwierdziłam, że to dość ważne w określeniu dokładniej swojego stylu.


Hi everyone!
Officially I started Christmas season and I'm looking forward to the shopping frenzy (yes, I'm waiting for my payment> <). I decided to share this joy with you also, and at the end of the week should appear on the blog giveaway! One more tomboy and one for all: D
More often find that I am a man with a big fluke and happiness. This time I was able to start working with another tomboy shop in Taiwan. And it's all thanks to you and your support! I'm glad that I could somehow reward you: D

Today's post I decided to dedicate a little known phenomenon, at least in my environment. The word met on multiple pages, including discussions with other tomboys, therefore I decided that is quite important in determining precisely your own style.

Źródło: link

Monday, November 11, 2013

[PL] Fenomen Chris Lee !

W końcu w domu, po pewnych niemiłych przeżyciach (wypadek, ludzie i jeszcze raz niemili mi ludzie XD), postanowiłam szybko jeszcze dziś napisać na temat wczorajszego niespodziewanego przez nikogo zwycięstwa na EMA 2013 w kategorii Best Worldwide Act przez Chris Lee, która już od wielu lat godnie reprezentuje styl tomboy. Osobiście jestem trochę zła na siebie, że nie dopatrzyłam faktu, że bierze udział w tej kategorii, ale to przez fakt, że w tym roku nie wydała żadnego singla ani albumu.

Saturday, October 19, 2013

[PL/ENG] Dansou josei ! Style, fashion, lifestyle?


Witam!
Pierwszy raz próbuję sił, jako autorka na tym blogu, na imię mi Beata, (a.k.a Chiyo, Czijson) i postaram się dziś przybliżyć Wam fenomen dansou josei.
Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do pojęcia 'tomboy', oznaczającego wszelakiego rodzaju chłopczycę. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się czy istnieją jakieś "odmiany" tego stylu? W Japonii coraz popularniejsze robi się dansou, działanie pokrewne w pewnym sensie stylowi tomboy.

Welcome!
For the first time I'm trying my best to write this blog, my name's Beata (a.k.a Chiyo, Czijson) and I'll try today to bring the phenomenon of dansou josei.
We are all used to the word 'tomboy', which means a boyish girl. But we have ever wondered if there are any others "types" of this style? In Japan, dansou is becoming the more and more popular, which is related in a way with tomboy style.
Sunday, October 13, 2013

[PL/ENG] Tomboy - Stereotypy i ich łamanie 2 / Tomboy - break stereotypes 2

Cześć wszystkim! Dziś, jak obiecałam, poruszę kwestie, które sami mi zaproponowaliście w e-mailach. Plus dodatkowo informacje o przyszłych planach bloga i giveaway!
Hi everyone! Today, as I promised, I will address to questions that you've sent me in emails. Plus additional information about future plans for the blog and giveaway! 

Saturday, September 28, 2013

[PL/ENG]Warto obejrzeć: część 2! // Worth watching: part 2 ! + outfit !!

Cześć!
Mam nadzieję, że podoba Wam się nowy wygląd bloga! Wszystko to zawdzięczamy cudownej Justynie, która posiada niesamowity (jak sama go określiła) photoshop'owy talent XD”. Zapraszam na jej tumblr'a i do zapoznania się z jej portfolio bo naprawdę warto!
Poza tym pracuję nad blogiem pod względem treści oraz innych fajnych bajerów. Zamierzam poniedziałkowe posty poświęcić Waszych pytaniach, problemom oraz innych ciekawostkom, które możecie wysyłać na mojego e-maila : alexorish@gmail.com. Środowe posty chciałabym oddawać innych tomboy'om jeśli miałaby jakieś ciekawe spostrzeżenia na temat życia tomboy'i. Piątkowe natomiast będą z outfitem oraz polecanie różnych filmów o tomboy'ach czy też zapoznanie się z tomboy postaciami. Jak to będzie z moimi planami przekonamy się później. Przypominam jeszcze o casting'u dla polskich tomboy'i! Postaram się załatwić jakieś ciekawe gadżety dla tych, które wezmą udział ^^.

Dzisiejszą notkę chciałabym poświęcić dwóm filmom chińsko-tajwańskim, w których został poruszony wątek życia tomboy'a.

Worth watching: Part 2! Worth watching: part 2!
Hi there!
I hope you enjoy the new look of our blog! All this we owe wonderful Justyna, who has amazing (as she identified it) photoshop talent XD”. Please visit her tumblr and to get acquainted with her portfolio because it is really worth it!
  I'm working on a blog in terms of content and other cool gadgets. I'm going to dedicate Monday's posts for questions, problems, and other curiosities that you can send to my e-mail: alexorish@gmail.com. Wednesday's posts I would like to give other tomboy if she has some interesting observations on lifestyle tomboy. Friday will be the outfit posts and recommending various films about tomboy or acquainted with tomboy characters. How will it be with my plans, we will see later. I remind about the casting for the Polish tomboy! I'll try to get some cool gadgets for those who will participate ^ ^.

Today's note I would like to dedicate two Chinese-Taiwanese films in which life has been touched by tomboy topic.
Tuesday, September 10, 2013

[PL/ENG] about life: family, friends


Cześć! Tu Kaoru. Koniec obijania, załatwiania i wyjeżdżania. Czas na bloga.
Miałam w końcu zrobić video na bloga jak wygląda mój make-up ale stwierdziłam, że to musi jeszcze poczekać. Obiecuje, że w następnej notce zadziałam!
Wiecie, tak sobie siedziałam, czytałam pytania zadawane innym tomboyom na ask.fm i doszłam do wniosku, że nikt nie zadaje jednego z istotniejszych pytań tzn jak nasi najbliżsi, rodzina, przyjaciele reagują na to jak wyglądamy i się zachowujemy.


Hi there ! Here Kaoru . End of bumping , settlement and leaving . Time to blog.
You know, I've been sitting and reading the other questions on ask.fm and came to the conclusion that nobody asks one of the most important questions, ie , how our loved ones , family and friends react to what you look and behave .
Sunday, September 08, 2013

[PL/ENG] smz rbshop // casting for polish tomboys

Cześć,
znowu zjedzona długą przerwą, ale jakże owocna w nowe znajomości, nowe osiągnięcia i powoli wchodzenie w przerażający świat studenta ( serio, nie nadaję się do tego ).
Chciałabym napisać kilka słów na temat projektu, który rozpoczęłam wraz z singapurską firmą promującą tomboy'owy styl życia oraz oferująca szeroki asortyment bajerów dla chłopczyc. Brzmi kosmicznie trochę, bo gdzie Polska a gdzie Singapur, ale damy radę! Już raz oberwało mi się że zatrzymałam się w spełnianiu marzeń, więc tym razem postanowiłam pójść na całość!
O smz rbshop już wspominałam we wcześniejszych postach oraz wstawiałam zdjęcia modelek z tej firmy.

Hi there,
you must be very angry, because of my long break, but how successful the new knowledge, new developments and slowly climbing the terrifying world of the student (seriously, I am not fit for this).
I would like to write a few words about the project that I started with a Singaporean company which promoting  tomboy's lifestyle and offers a wide assortment of goodies for a tomboy. It sounds a little cosmic, because where is Poland and where is Singapore, but we can do it! Once reprimanded me that I stopped in fulfilling dreams, so this time I decided to go for it!
About smz rbshop I mentioned in earlier posts and I used photos of models from the company.

 tomboys from smz crew :D
tea from smz crew

Tuesday, August 20, 2013

[PL/ENG] tomactz - Tomboy around the world ! + outfit with Kaoru

Cześć!
Ta przerwa na pewno była za długa, krążyłam obok bloga, zbierałam myśli, podróżuję dalej. Jednak czas napisać kilka takich ciekawostek. Zbieram się dalej na notkę o filmach o tomboy'ach, muszę sobie odświeżyć kilka informacji i w czwartek rano spodziewajcie się kolejnej notki, szczególnie że znikam na kilka dni i w przyszłym post o KONECONie.
Dostaję sporo pytań na temat tajskich zespołów i modeli, o których ciągle bez końca gadam. Postawiłam poświęcić im dzisiejszą notkę.
Na pewno pamiętacie post o MISSter, słyszałam że wiele z Was zakochało się w ich piosenkach. Są naprawdę niezwykłe.

Hi there!
This break was definitely too long, circled beside blog, collecting thoughts, traveling. However, the time to write a few such curiosities. I collect a further note about tomboy's films, I have to refresh some information and on Thursday morning, you can expect another note, especially since I'm leaving for a few days and the next post about KONECON.
I got a lot of questions about Thai teams and models, which about I'm talking endlessly. I put them I dedicate today's note.
Surely you remember the post about MISSter, I heard that many of you will fall in love with their songs. They are truly remarkable.


Thursday, August 08, 2013

[PL/ENG] K-POP FESTIVAL

Cześć wszystkim!
Mam nadzieję, że wakacje mijają Wam równie intensywnie w przygody jak mi. Jednak znalazłam chwilę między kolejnymi planami oraz wyjazdem chwilę, aby napisać Wam o najbardziej wyczekiwanym przeze mnie wyjeździe i evencie w Warszawie: K-POP FESTIVAL.
Event odbył się 3 sierpnia w Kinie Muranów i okazał się świetną okazję aby poznać fanów k-pop'u z całej Polski.

Hi everyone!
I hope that the holidays passing by you on adventures as intensely as mine. However, I found a moment, between travel and successive plans, to write to you about the most awaited through me trip and event in Warsaw: K-POP FESTIVAL.
Event took place on August 3 at the Cinema Muranow and turned out to be a great opportunity to learn about K-pop music fans from across Poland.

Friday, August 02, 2013

[PL/ENG] Tutorial (?) hairstyle, outfit !

Cześć wszystkim!
Dzisiejsza notka nie będzie ani z poradą ani z innymi mądrościami. Chciałabym podzielić się z Wami moją nową fryzurą, ale krótką historią jej zrobienia. Może ktoś się skusi :)
Jak pamiętacie, ostatnio miałam czerwone włosy. Jednak z czasem kolor przestał być tak intensywny i musiałam znaleźć dla niej jakieś zastępstwo. Jestem w trakcie zapuszczania włosów, dlatego staram się ich za bardzo nie ścinać, dlatego znalezienie jakieś fryzury, której jeszcze nie miałam było niezłym wyzwaniem. Dlatego stwierdziłam: a co mi tam! zaryzykuję! i postawiłam na dwa różne kolory. Blond i ciemny brąz. Nie chciałam czarnych, gdyż wytrzymanie w tym kolorze latem jest dla mnie za ciężkim wyzwaniem ><
Do zrobienia tych kolorów użyłam rozjaśniacza, płukanki firmy oraz dwóch szamponetek (Hebanowa czerń) firmy Joanna.

Hi everyone!
Today's note is neither advice nor the wisdom of others. I would like to share with you my new haircut and a a short history its making. Can anyone be tempted :)
As you remember, recently I had red hair. However, over time the color has ceased to be so intense and I had to find some substitute for it. I very want to have longer hair so I try them too much not to cut, so find some hairstyles, which I have not yet, was a good challenge. Thus stated, why not ! I will risk! and I put in two different colors. Blond and dark brown. I did not want black because that color to withstand the summer is a hard challenge for me> <
To do these colors I used bleach, rinse and two shampooing colorants (Ebon black) from Joanna.
Monday, July 29, 2013

[PL/ENG] Tomboy - Stereotypy i ich łamanie / Tomboy - break stereotypes

Cześć!
Jestem Ayako i część z was może mnie kojarzyć jako adminkę fanpage „Polish Tomboys” na facebooku. Dzisiejsza notka poruszy temat stereotypów. Jakie są najczęstsze stereotypy związane z tym stylem życia? Na wstępie chcę też zaznaczyć, że oczywiście każdy człowiek jest inny i nie mam zamiaru nikogo urazić tym, co będę tu pisać. W swoich wypowiedziach co do każdego stereotypu będę uogólniać, czyli jak jest z większością. Musicie wziąć pod uwagę, że są też wyjątki do każdego przykładu.

Hi! I’m Ayako and some of you may know me as „Polish Tomboys” fanpage admin on facebook.
Today’s post will address the stereotypes issue. What are the most frequent stereotypes related with this lifestyle? On the beginning I want to note that every person is different and I don’t plan to hurt anyone’s beliefs with my words. In my statements to every stereotype I will generalize, how it is with most of tomboys. You must consider that there are some exceptions to every one of the examples.


Sunday, July 28, 2013

[PL/ENG] Długie włosy i tomboy'e! / Long hair and tomboys !


Cześć!
Dostałam duuuużo próśb o poruszenie tego tematu (komentarze, pytania na ask'u, email'e, wow o.o) , więc dzisiaj na temat długich włosów u tomboy'i!
Przed tym chciałam podziękować wszystkim za życzenia urodzinowe i uświadamianie mnie jak bardzo jestem stara... Dziękuję XD
Na początku jeszcze napiszę, że wypowiadam się według moje zdania. Każdy może mieć do tego inne podejście i nie zamierzam z tym dyskutować.

Hi there!
I got soooo requests to address the issue (comments, questions ask'u, an Email, wow oo), so today I write about long hair and tomboys!
Before that, I wanted to thank everyone for their birthday wishes and raise awareness of how I'm old ... Thank you XD
At the beginning I want to write that I present according to my opinion. Everyone can have a different approach to this and I will not argue with that.


Wednesday, July 24, 2013

[PL/ENG] I'm tomboy and I do make-up!

Annyeong!
Z tej strony Kaoru. Moim pierwszym zadaniem jest podjęcie tematu makijażu dla Tomboy’i. Szczerze mówiąc, zrozumiałe.
Prosto. Szybko. Na temat.
Maluje się od kiedy poczułam że mogę, że chce. Fakt, że byłam dziewczęcą dziewczynką (wizualnie) na pewno miał na to wpływ. Okres dojrzewania, zmiany w moim życiu, głowie spowodowały, że jestem kim jestem obecnie i wciąż trzymam w dłoni czarną kredkę. Jak również kremy do twarzy, białą kredkę, biały cień, eyeliner, korektor, fluid, cień do brwi etc. Mam też niezłą rękę do makijażu. Dziwne? Dla mnie nie. To moja codzienna rutyna.Mój makijaż ma za zadanie podkreślić chłopięcą urodę, zaostrzyć niektóre rysy twarzy, zakryć niedoskonałości i powiększyć oczy. Chodzi tu o moje dobre samopoczucie, które dodaje mi dużo pewności siebie. Bez makijażu czuje się zupełnie na odwrót mimo, że słyszałam niejednokrotnie iż wyglądam lepiej bo jeszcze bardziej chłopięco. Dlatego też z podziwem patrzę na niemalujące się chłopczyce i zazdroszczę im że czują się przy tym tak swobodnie i wyglądają ładnie/przystojnie.

Annyeong!
From this site Kaoru. My first task is to take the subject „make up for Tomboys”. Frankly, I understand.
Straight. Quickly. About.
I paint from when I felt that I could, I wanted. The fact that I was a girly girl (visually) certainly had an influence. The period of maturation, the changes in my life, my head, meant that I am who I am today and I still hold in my hand a black crayon. As well as face creams, white crayon, white shadow, eyeliner, concealer, fluid, _ eyebrow shadow. etc. I also have a good hand to make up. Strange? For me not really. This is my daily routine.
My makeup is designed to emphasize boyish look, sharpen some features, cover imperfections and larger eyes. It is about my well-being that gives me a lot of confidence. Without make up I feel different, worse, although I've heard many times that I look better because I look more boyish. Therefore, I look with admiration at ‘no makeup tomboy’ and jealous of them that they feel so comfortable and they look pretty/handsome.

Monday, July 15, 2013

[PL/ENG] Warto obejrzeć: część 1 ! / Worth watching: Part 1!

Cześć wszystkim !
Już zostałam oskarżona o porzucenie bloga, ale nic bardziej mylnego! Niestety moje życie kręci się wokół pracy, załatwiania studiów oraz domu. Dodatkowo udzieliła mi się bezsenność i spory spadek wagi. To byłoby wszystko z mojego marudzenia na dziś :D
Dzisiejszy post będzie czysto informacyjny i zachęcający na spędzenie trochę czasu przed ekranem, oglądając kilka ciekawych filmów, które opowiadają o tomboy'ach lub możemy zobaczyć występujące w nim tomboy'e. Na pierwszy rzut pójdzie Tajlandia oraz trzy filmy, które miałam okazję zobaczyć i mocno pokochać.


Hi everyone!
Already I was accused of abandoning the blog, but nothing could be more wrong! Unfortunately, my life revolves around work, study and home. Additionally I have an insomnia and disputes weight loss. That would be all of my rant for today: D
Today's post is purely informative and inviting to spend a little time in front of screen, watching some interesting films which talk about tomboysor we can see tomboys in the movie. At first we're going to Thailand and watch three films, which I had the opportunity to see and love.


Thursday, July 04, 2013

[PL/ENG] MissTER +outfit

Przez ostatnie dni żyję w pewnym stresie związanym ze studiami i pracą, sypiącymi się planami wakacyjnymi (podwójnie pechowo urodzona) oraz z podejrzanym uczuleniem na coś...
Zanim zacznę notkę, chciałabym jeszcze napisać kilka informacji. Każdy z nas jest człowiekiem, każdy z nas popełnia błędy. Jednak niektóre osoby upatrzyły sobie naszego bloga jako ciekawe źródło detektywistyczno-polonistyczne i próbują się przyczepić wszystkiego. Nie wiem jaki to ma mieć cel, w szczególności, że blog jest prowadzony hobbistycznie i „na luzie”. Cieszę się, że wszyscy skończyliście filologię czy polski z oceną 6, mi akurat nigdy nie było to godne doznać. Więc chill i nie przejmujcie się każdą moją wpadką. ^^
Niestety od teraz notki będą się pojawiać prawdopodobnie rzadziej, bo mało będę bywać przy komputerze. Dlatego jeśli jakikolwiek tomboy chciałby spróbować swoich sił w pisaniu to zapraszam.
Pewnie zauważyliście, że notki pojawiają się po angielsku i po polsku. To ze względu na moich znajomych z Tajlandii ( włącząc tajskie tomboye, które osobiście są moimi ideałami), którzy byli ciekawi jak to jest w Polsce z byciem chłopczycą.

Over the last few days I live in a stress related to studies and work, my holiday plans don't want go according to the plan (doubly unfortunate born) and I have a suspected allergic to something...
Unfortunately, from now posts will appear less often, because I'm going to work and I don't have a lot of time to sitting at computer.
You probably noticed that the notes appear in English and Polish. It is because of my friends in Thailand (including Thai tomboy who personally are my ideals), who were curious as it is in Poland with being a tomboy.
Today I would like to present shortly a Taiwanese tomboy band and next outfit.


Sunday, June 30, 2013

[PL] Nietolerancyjny światopoglądDopiero co wróciłam od mojej przyjaciółki, a w drodze miałam milion pomysłów na dzisiejszą notkę (czas rozpisywać sobie tematy, które chcę poruszyć, bo się gubię ;n; )Chciałabym dziś napisać o akceptacji wśród innych ludzi. Polska jest uważana za jeden z czołowych krajów gdzie szerzona jest nietolerancja, a rodzice już od najmłodszych lat wpajają dzieciom, że są ludzie normalni i 'inni'. Ta 'inność' miałaby objawiać się w znanym nam wszystkim przypadkach, czyli homo- i biseksualiści, transwestyci, Murzyni, Azjaci, ...(można tu wymienić wszystko co danym rodzicom akurat nie pasuje lub sami mają uraz albo sami zostali wychowani na nietolerancji pewnej grupy ludzi)... kończąc, nawiązując do tematyki bloga, na tomboy'ach. Jako młodzi ludzie jesteśmy również ograniczeni zasadami szkół gdzie 'inność' również jest tępiona, a bunt przeciwko dyskryminacji może doprowadzić do odrzucenia z grona klasowego, a nawet szkolnego. Dlaczego ludzie tak negatywnie, a często nawet agresywnie, reagują na 'inność'?

Thursday, June 27, 2013

[PL/ENG] Dziewczyno, pomaluj się! / Girl, put some make-up on!


Herma już wczoraj wspomniała o wielu aspektach życia tomboy'a, które zamierzamy rozwinąć. W szczególności dla osób, które nie mają żadnego pojęcia o nas i dlaczego takie jesteśmy.
Sama nie wiem czemu wzięłam się za ten temat, biorąc pod uwagę, że nie mam za dużo doświadczenia z nim. Chyba silna potrzeba zaprezentowania swojego zdania na ten temat obudziła się we mnie.
Postanowiłam Wam przedstawić ten aspekt popierając się opinią innych tomboy'i, którym zadałam kilka pytań na ask'u.


Herma has mentioned yesterday about many aspects of tomboy's life that we are going to write about. I really don't know why am I starting this theard especially because I haven't got a lot of chances to deal with it. I guess I just feel a strong urge to share my opinion on that. I decided to discuss it based on some questions I've asked fellow tomboy's on ask.fm.

Tuesday, June 25, 2013

[PL] Szukając ideału (?)

tomboy - wikipedia i inne cudowne internetowe źródła powiedzą Wam jedno: chłopczyca.
dlaczego mówimy o sobie 'tomboye?
bo tak jak na koniec tygodnia mówimy 'weekend'. tak jest prościej, wygodniej i fajniej brzmi.
czy istnieją tomboy'e idealne?
to tak jakby spytać czy istnieje facet czy kobieta idealna. każdy ma swój wyrobiony w głowie ideał, swoją perfekcję pod względem zachowania, wyglądu czy charakteru.


 bycie tomboy'em (przynajmniej dla mnie) łączy się nie tylko z dość innym wyglądem względem innych dziewczyn, ale również trybem życia i traktowaniem pewnych spraw inaczej.
tomboy'em można być tylko charakterem, albo tylko wyglądem. poznałam już wiele przypadków. sama jestem tom'em w każdym (chyba) możliwym aspekcie.
jednak postaram się, z pomocą znajomych mi tomboy'i, zaprezentować jak różne chłopczyce nas otaczają, jakie (czasem wydawające się głupie) problemy możemy mieć i co jest dla nas ważne a co nie.

(ohh = = ktoś kto będzie czytał ten blog będzie miał chyba dość słowa tomboy)

o moich ideałach mogłabym mówić godzinami. moi przyjaciele coś o tym wiedzą (biedni ;;).

w skrócie powiem o trzech osobach.


Pierwszy 'tomboy' (zdjęcie środkowe) który zrobił na mnie wrażenie wiele lat temu była to Sinead O'Connor. Chociaż za nazwanie ją tom'em ukrzyżowałaby mnie chyba, hah. Jako młoda osoba przeżyła bardzo wiele niezbyt pozytywnych rzeczy, a ścięcie włosów i przybranie chłopięcych ciuchów było dla niej protestem przeciwko złemu traktowaniu kobiet i dzieci. Miałam okazję ostatnio być na jej koncercie w Szczecinie i naprawdę jest pod względem wyglądu ideałem. A jej głos to magia sama w sobie.

Kolejna ważna dla mnie chłopczyca to Amber Liu (na zdjęciu po prawej), jedna z członkiń koreańskiego zespołu f(x). Niedawno stuknęło mi 3 lata odkąd została moim ultimate bias'em (takim jedynym wyjątkowym idolem) i naprawdę jestem dumna jako jej fan. Wiele razy udowodniła że można, mimo trudnych warunków i krytyki, zostać sobą i nie wstydzić się tego że jest się tomboy'em. Sama wychowała się w USA, gdzie bycie chłopczycą jest czymś naturalnym i jest to tolerowane. Wyjeżdżając do Korei, spotkała się z wieloma nie przyjemnymi sytuacjami co też sprawiło że wytwórnia chciała zmienić jej styl na bardziej dziewczęcy. Mimo to postanowiła dalej być chłopczycą i po kilku miesiącach zapuszczania włosów napisała na swoim twitterze "Why be someone else, when you can be yourself" i ścięła włosy. Mały gest, ale dla mnie był bardzo zrozumiały.

I ostatnia ale równie ważna osoba (zdjęcie po lewej) Tina Jittaleela, która jest tajską aktorką znaną wielu osobom z filmu "Yes or No". Myślę, że dzięki niej właśnie uwierzyłam bardziej w siebie, bo miała o tyle łatwiej że Tajlandia jest naprawdę tolerancyjnym krajem, w szczególności wśród młodych ludzi i bycie tomboy'em tam jest naprawdę czymś naturalnym i nie przeszkadza ludziom. Jednak film spotkał się z dość niezrozumieniem w innych krajach, uważany za zbyt otwarty pod względem homoseksualności i promowaniem takiego "trybu życia", a ona sama była mylona z mężczyzną, przez niektórzy myśleli że główną rolę w "Yes or No" gra facet... ekhem.. Dzięki mojemu kochanemu przyjacielowi zostałam mega szczęściarą i posiadam autograf tej cudownej osoby i wie że sobie gdzieś w Europie żyję i jej fantomboy'uję xD"

Na dziś już koniec, bo nie wiem co więcej mogłabym Wam powiedzieć~
Miłego dnia~zdjęcie wczorajsze po ścięciu :D

wszelkie pytania oraz co byście chcieli zobaczyć na blogu możecie zadawać tutaj.