ask.fm    YouTubeFacebook
zBLOGowani.pl

Sunday, July 28, 2013

[PL/ENG] Długie włosy i tomboy'e! / Long hair and tomboys !


Cześć!
Dostałam duuuużo próśb o poruszenie tego tematu (komentarze, pytania na ask'u, email'e, wow o.o) , więc dzisiaj na temat długich włosów u tomboy'i!
Przed tym chciałam podziękować wszystkim za życzenia urodzinowe i uświadamianie mnie jak bardzo jestem stara... Dziękuję XD
Na początku jeszcze napiszę, że wypowiadam się według moje zdania. Każdy może mieć do tego inne podejście i nie zamierzam z tym dyskutować.

Hi there!
I got soooo requests to address the issue (comments, questions ask'u, an Email, wow oo), so today I write about long hair and tomboys!
Before that, I wanted to thank everyone for their birthday wishes and raise awareness of how I'm old ... Thank you XD
At the beginning I want to write that I present according to my opinion. Everyone can have a different approach to this and I will not argue with that.Tomboy'e i długie włosy? Nie ma w tym nic złego!

Jak już ktoś w komentarzu pod jednym postem wspomniał, chłopcy też mają długie włosy i niewielu ma chyba z tym problem wśród społeczności. Myślę, że dużym problemem może być ich samo uczesanie. Sama jak miałam długie włosy (podstawówka) nosiłam warkocz albo związane w kitek, bo nie przykładałam do tego dużej wagi. Wiadomo że z każdym rokiem zmienia się moda, a fryzjerzy stają na głowie by zachwycić nas nowymi fryzurami. Sama zabrałam się za szukanie różnych propozycji fryzur, ze względu na długość włosów, dla tomboy'i. Muszę Wam powiedzieć, że nie było łatwo, ale mam nadzieję, że coś sobie fajnego znajdziecie! Bo niestety ja tutoriala na fryzurę na długie włosy nie zrobię... bo ich obecnie nie posiadam XD”

Tomboy and long hair? There is nothing wrong with that!
As already someone in the comments on one post mentioned, the boys also have long hair and not many is probably the problem in the community. I think the big problem may be the same hairstyle. When I had long hair (elementary school) I wore braid or tied in tassels, because did not attach much attention to it. It is known that every year fashion changes, and hairdressers are on the head to impress us with new hairstyles. I took a look at the various proposals hairstyles, due to the length of hair, for tomboys. I have to tell you that it was not easy, but I hope that you will find something cool about yourself! Because, unfortunately, I can not do hairstyle tutorial for long hair ... because I don't have them currently XD"Długie włosy!
Wiadomo, że najwygodniej związać je do tyłu, w kok albo po prostu kitek. Jednak poszukałam wymyślnych fryzur, które mogłybyście sobie spróbować zrobić, może nie na co dzień ale na jakąś fajną okazję.
Long hair!
It is known that the most convenient way to tie it back in a bun or simply tassels. However, I searched ingenious hairstyles that you can do yourself to try, maybe not every day but on a cool opportunity.photos: TomActz, Tomboys Fanpage on Facebook

Średnie włosy!
Tutaj mamy już o wiele większe pole strzyżenia włosów ^^ Sama przy dłuższych (dla wygody) preferuję ściąć sobie przód krócej a z tyłu zapuszczać.
Medium hair!
Here we have a much larger field of cutting hair ^ ^ when I had longer (for convenience) I cut hair the shorter front and at the rear I left hair longer.

photos: Tomboys Fanpage on Facebook, my own photos
Krótkie włosy!
Mając krótkie włosy możemy zrobić bardzo dużo świetnych fryzur, dlatego osobiście preferuję takie już od ponad 6 lat. Poniżej zdjęcia przedstawiają mnie oraz tomboy modelki z singapurskiego sklepu SMZ Rbshop, o którym napiszę wkrótce! Bardzo dziękuję za możliwość użycia zdjęć tych świetnych dziewczyn!
Short hair!
When we we have short hair can do a lot of great hair, so I prefer this for over six years. The following pictures show me and tomboy models of Singaporean SMZ Rbshop store, which I will write about soon! Thank you very much for the opportunity to use these great photos of the girls!


photos: TB Models

photos: mine


Na dziś to wszystko! Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłam Wam tą tematykę, na pewno do niej wrócimy jeszcze nie raz, bo bardzo ją lubię. Pamiętam o wszystkich Waszych prośbach i pytaniach zawartych w komentarzach, na ask'u oraz na email'u. Na razie jestem po prostu w trakcie zbierania wiadomości i takie tam.
Wszelkie pytania kierujcie tutaj lub na emaila: alexorish@gmail.com.

For now that's all! I hope that I have explained to you at least a little this subject, I'm sure it will return to again and again, because I really like it. I remember all your requests and questions contained in the comments, to ask and email. For now, I'm just going through the collection of messages and stuff.
All  questions please write ther alexorish@gmail.com.

1 comment:

  1. Cieszę się, że poruszyłaś ten temat, mimo że nie jestem tomboyem. A cieszę się dlatego, że istnieje przekonanie, że tomboy już nim nie jest, jeśli ma długie włosy - a przynajmniej ja się z tylko takim spotkałam.

    ReplyDelete