ask.fm    YouTubeFacebook
zBLOGowani.pl

Monday, July 15, 2013

[PL/ENG] Warto obejrzeć: część 1 ! / Worth watching: Part 1!

Cześć wszystkim !
Już zostałam oskarżona o porzucenie bloga, ale nic bardziej mylnego! Niestety moje życie kręci się wokół pracy, załatwiania studiów oraz domu. Dodatkowo udzieliła mi się bezsenność i spory spadek wagi. To byłoby wszystko z mojego marudzenia na dziś :D
Dzisiejszy post będzie czysto informacyjny i zachęcający na spędzenie trochę czasu przed ekranem, oglądając kilka ciekawych filmów, które opowiadają o tomboy'ach lub możemy zobaczyć występujące w nim tomboy'e. Na pierwszy rzut pójdzie Tajlandia oraz trzy filmy, które miałam okazję zobaczyć i mocno pokochać.


Hi everyone!
Already I was accused of abandoning the blog, but nothing could be more wrong! Unfortunately, my life revolves around work, study and home. Additionally I have an insomnia and disputes weight loss. That would be all of my rant for today: D
Today's post is purely informative and inviting to spend a little time in front of screen, watching some interesting films which talk about tomboysor we can see tomboys in the movie. At first we're going to Thailand and watch three films, which I had the opportunity to see and love.
Dwa pierwsze filmy to „Yes or No” oraz jego kontynuacja „Yes or No 2”. W obu filmach jedną z głównych ról gra tomboy o imieniu Kim, która jest studentką. W akademiku zamieszkuje razem z Pie, której niezbyt podoba się pomysł mieszkania z chłopczycą. Film perfekcyjnie przedstawia problemy w byciu tomboy'em wśród innych ludzi. Jak często spotykają się z przykrościami i jak bardzo pomaga wsparcie najbliższej rodziny. Odtwórczyni roli Kim, Suppanad „Tina” Jittaleela jest nadal studentką więc świetnie wczuła się w rolę i to widać. Mimo że budżet na pierwszą część nie przekraczał 500,000 $ film został zrealizowany naprawdę dobrze jak na tak trudną i szeroką tematykę. 

The first two films are "Yes or No" and its sequel, "Yes or No 2". In both films, starring in plays tomboy named Kim, who is a student. In the dorm she's living with Pie, which doesn't like the idea of ​​share a room with a tomboy. The film perfectly illustrates the problems with being a tomboy among others. How often meet with sorrows and how helpful is support from the family. Plays the role of Kim, Suppanad "Tina" Jittaleela is still a student so perfectly fell into the role and it shows. Although the budget for the first part did not exceed $ 500,000 film was shot really well for such a difficult and wide range of topics.
Druga część jest bardzo dobrym dokończeniem pierwszej części, gdyż opowiada o tym jak dziewczyny wykonują praktyki związane ze studiami oraz o rozłące, która wpływa na ich związek. Tutaj już tematyka bycia tomboy'em nie jest aż tak bardzo na pierwszym miejscu, ale rzuca się wiele ciekawych scen.
Przy okazji wytłumaczę jedną rzecz, która może się rzucić osobom, które nie znają tajskiego. Dziewczyny pisząc i mówiąc po tajsku na końcu używają „ka”, natomiast chłopcy „krab”. W przypadku tomboy'i bywa to różnie ponieważ część używa tej wersji a część tej. Nie ma na to jakieś szczególnej reguły, ważne żeby dobrze czuć się ze samym sobą.
The second part is a very good completing first part, because it talks about how girls do practices associated with the study and the separation, which affects their relationship. Here tomboy topic isn't so much in the first place, but it throws up a lot of interesting scenes.
By the way, I'll explain one thing that could make the problem of people who do not know Thai. Girls writing and speaking in Thai to the end use "ka" and boys "krab". In the case of a tomboy sometimes used differently as part of this release, and part of this. There is not any specific rule, it's important to feel good with yourself.


Trzecim filmem, o którym chcę Wam powiedzieć nosi tytuł „She: Their Love Story” i jest jednym z moich ulubionych filmów i zawsze tak zostanie. Film opowiada dwie historie. Jedna przedstawia nam Da, młodą publicystkę, która z pewnych powodów, nie może dalej wykonywać swojego zawodu i dostaje zlecenie napisania książki na temat miłości lesbijskiej, o której nie ma zielonego pojęcia. 
Wtedy na jej drodze staje Be, jej sąsiadka i przy okazji tomboy, którą prosi o pomoc w stworzeniu swojego dzieła. Druga historia mówi o Bua, kobiecie sukcesu, która dowiaduje się że choruje na nieuleczalnego raka przez co odwraca się od męża i córki, by ukryć swoje przeznaczenie i złagodzić ból. W narzuconej przez samą siebie izolacji spotyka młodą tomboy fotografkę, June, która pozwala jej obudzić nadzieję na lepsze jutro.
Same kreacje tomboy'i w filmie uwielbiam i pod względem wyglądu i charakteru. 
The third film, which I want to tell you is called "She: Their Love Story" and is one of my favorite movies and it always will be. The film tells two stories. One introduces us Da, a young publicist, who for some reason can''t continue to make her profession and gets commissioned to write a book about lesbian love, which doesn't have a clue. Then on her way she meets Be, her neighbor, and by the way tomboy, which asks for help in creating her masterpiece. The second story is about Bua, successful woman who finds out that she had terminal cancer thus turns away from her husband and daughter to hide her destiny and alleviate pain. In-imposed isolation by herself meets a young tomboy photographer, June, which allows her to awaken hope for a better tomorrow.I love same creations of tomboy in the film and their look and character.


Dodatkowo pochwalę się, że jestem szczęśliwą posiadaczką autografu Tiny <3I am a happy owner of an autograph Tina <3

Mam nadzieję, że spodobała Wam się notka i w przyszłości lepiej rozplanuję sobie czas, aby pisać tutaj częściej. Wszelkie pytania zadawajcie tutaj. Czekam na Wasze pomysły na posty! :DI hope you liked the post and in the future I will plan the better my time to write here more often. All questions asked here. I look forward to hearing your ideas for posts! : D

3 comments:

 1. uwielbiam "Yes or no" płakałam na tym jak bóbr, jedna z najładniejszych historii miłosnych i nie jest tak przerysowana jak większość filmów, polecam <3

  ReplyDelete
 2. Z wymienionym widziałam jedynie "Yes or No" to chyba już czas na kontynuację. Czekam na kolejną notkę, i chętnie dowiem się czgoś więcej.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Z tego, co wiem, to chyba wyszła już kolejna część, tylko nie jest jeszcze przetłumaczona...
   Poza tym na fb widziałam fanpage "yes or no 3"

   Delete