ask.fm    YouTubeFacebook
zBLOGowani.pl

Saturday, October 19, 2013

[PL/ENG] Dansou josei ! Style, fashion, lifestyle?


Witam!
Pierwszy raz próbuję sił, jako autorka na tym blogu, na imię mi Beata, (a.k.a Chiyo, Czijson) i postaram się dziś przybliżyć Wam fenomen dansou josei.
Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do pojęcia 'tomboy', oznaczającego wszelakiego rodzaju chłopczycę. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się czy istnieją jakieś "odmiany" tego stylu? W Japonii coraz popularniejsze robi się dansou, działanie pokrewne w pewnym sensie stylowi tomboy.

Welcome!
For the first time I'm trying my best to write this blog, my name's Beata (a.k.a Chiyo, Czijson) and I'll try today to bring the phenomenon of dansou josei.
We are all used to the word 'tomboy', which means a boyish girl. But we have ever wondered if there are any others "types" of this style? In Japan, dansou is becoming the more and more popular, which is related in a way with tomboy style.Termin dansou (jap. 男装) samo w sobie oznacza ubierać się męsko (od jap. danshi - chłopak). Dansou josei (jap. kobieta) to dziewczyna praktykująca ten crossdressing. Co ciekawe, dansou nie charakteryzuje żadnego stylu, oznacza samą czynność crossdressingu. Stylami mogą być gyaru, visual kei, uliczny, codzienny etc., jednak w męskiej wersji noszony przez kobiety.

Jednak dansou często mylone jest z byciem tomboyem. Tak naprawdę dansou to zupełnie co innego, nawet jeśli ma pewne powiązania. Dansou to po prostu ubieranie się jak chłopak, w celu upodobnienia się do chłopaka, nie tylko bycie chłopczycą. Nie wszystkie tomboye to dansou. Dosyć spora liczba dansou to tomboye, jednak spora część to zwyczajne dziewczyny po prostu uprawiające dansou.
Dansou najlepiej definiują słowa Ichigo, jednej z przedstawicielek: "Dansou usuwa ograniczenia, w które wsadza cię twoje ciało."
The term dansou (Japanese 男装) means to dress manly (from Japanese, danshi - boy). Dansou josei (from Japanese, woman) is a girl, who practice crossdressing. What's interesting, dansou isn't a style, but only an action of crossdressing. 
Gyaru, visual kei, street, daily, etc.. can be styles, but male versions are worn by females. In fact dansou it's something different than being a tomboyish girl, even if those things have some connection.
Dansou means dressing up as a boy in order to be like a boy, not just being a tomboy. Not all Tomboy is dansou. Quite a large number of dansou is a tomboy, but also a huge part is just ordinary girls doing dansou. Dansou is best defined by Ichigo, one of representative of dansou: "Dansou takes away the restriction that your body puts you in."

Nie ma żadnych zasad, które ściśle określałyby wygląd i zachowanie dansou josei. Mimo że większość przedstawicielek ma krótkie fryzury, dopuszczalne są zarówno długie włosy jak i peruki. Więcej informacji o tym, jak stylizować się na dansou można znaleźć na tumblrze Hanzel, jednej z członkiń grupy BOKUTACHI

There's no strickt rules of appearance and behavior of dansou josei. Although the majority of representatives has short hairstyles, both, long hair and wigs are acceptable. For more information on how to stylize the dansou you can be found on Hanzel's tumblr, one of the group's members of BOKUTACHI.


Dansou w różnych stylach:
Dansou in different styles : Takarazuka Revue
Za początek dansou przyjmuje się lata 30. XX w. W tym czasie aktywna była trupa teatralna, składająca się wyłącznie z kobiet, Takarazuka Revue. Skoro w zespole nie znajdował się ani jeden mężczyzna, role męskie musiały odgrywać kobiety, więc musiały ucharakteryzować się tak, by wyglądem oddawać wizerunek postaci.
The beginning of dansou can be the 30th Twentieth century. In that time the group, including only women, called Takarazuka Revue, was active. Since in the team there was not even a single man, male roles had been played by women, so they had to disguise themselves so, as to give the appearance of an image of the character.
W Japonii spotkać się można również z barami bądź kafejkami (wzorowanymi na Maid Cafe), gdzie dansou josei pracują jako kelnerki, bądź nawet spełniają się w roli hostów. Spis tych miejsc dostępny jest tutaj . Ostatnimi czasy rekordy popularności bije knajpa w dzielnicy Akihabara w Tokyo, Re.Sty. Miejsce działa od jakiegoś roku, cały czas zyskując większą sławę. (Link do oficjalnej strony oraz lista pracownic) Osobiście moją faworytką od samego początku jest Jin, potrafi oczarować nie tylko pięknym wyglądem, ale również wspaniałą charyzmą.
Nie ma prawa, które mówiłoby, że w miejscach tego typu mogą pracować wyłącznie Japonki. Aktualnie w jednej z najpopularniejszych knajp dansou, Garcon to Issho, pracuje Włoszka o pseudonimie Andre. (link do strony kafejki ).

In Japan, you can also meet with bars or cafes (inspired by Maid Cafe), where dansou josei work as waitress or even as hosts. The list of those places is available here. Recently, the pub in Akihabara in Tokyo, Re.Sty, becomes more and more popular. They started their activity last year. (Click to the official page and the list of workers). Personally, my favorite one from the very beginning is Jin, she enchants not only wth a beautiful appearance, but also with a great charisma. There's no rule that in places like that only Japanese girls can work. Actually, in one of the most popular dansou cafes, Garcon to Issho, there's Italian girl - Andre (her nickname), (here's a link to this place ).Grupa dziewczyn z Re.Sty/ Girls from Re.Sty
Jin

Krótki filmik promujący kawiarenkę Re.Sty/ Short promoting video of Re.Sty
 Ekipa Garcon to Issho/ Garcon to Issho's team
Andre


Poza Japonią, póki co działa tylko jedna grupa, łącząca dansou z całego świata, wspominana już wcześniej. Jej nazwa to BOKUTACHI, po japońsku znacząca po prostu "my", ale w męskiej formie. Zrzesza przedstawicielki dansou od 2012 roku. Każdy, kto chce, może dołączyć do BOKUTACHI, nie ma żadnych ograniczeń. Jedyne co trzeba zrobić, to poznać podstawowe zasady crossdressingu (w skrócie - ukrycie cech wyglądu, charakterystycznych dla danej płci, w tym wypadku żeńskich). Grupa zawsze czeka na zgłoszenia nowych członkiń. Umieszczam link do ich strony. Znaleźć tam można informacje ogólne na temat dansou, zdjęcia członkiń (również takie, gdy dziewczyny nie są w dansou!)
Outside of Japan, so far, only one group that combines dansou from around the world, mentioned earlier. Her name is BOKUTACHI, Japanese significant simply "we", but in a male form. It brings together representatives of dansou from 2012. Anyone who wants can join BOKUTACHI, there are no restrictions. All you have to do is learn the basic principles of cross-dressing (in short - to hide the physical features characteristic for their sex, in this case, female). Group always waiting for notification of new members. I put a link to their site. There you will find general information about dansou, photos of members (including those where the girls are not in dansou!)

Niektóre z członkiń/ Some of their members:
Shun, Anglia/England. (blog http://shuntara.blogspot.com)


Natsuki, USA (blog: http://dokuouji.blogspot.com)


Abel, USA (blog: http://abel-kei.blogspot.com)


Ao, Argentyna/Argentina (blog: http://waoao.blog.fc2.com)


Usagi, USA


Makoto, Niemcy/Germany (blog: http://makoto-oibastard.blogspot.com)


Czyż one wszystkie nie są nieziemsko piękne?! Po więcej informacji o BOKUTACHI zapraszam na ich fanpage na facebooku!!
Aren't they all are incredibly beautiful?! For more informations about BOKUTACHI I'm inviting you to their fanpage on facebook!!
Możecie się zastanawiać, po co to robić? Zadałam członkiniom BOKUTACHI dwa pytania, mianowicie: 1.Dlaczego praktykujecie dansou? 
2.Co dansou dla Was znaczy? 
Oto co usłyszałam.

You may be wondering why they do it. I asked members of BOKUTACHI two questions, namely: 
1.Why do you practice dansou? 
2.What dansou means for you mean? Here's what I heard.

Aiki

1. I do dansou because it's my most comfortable state of being. I understand the route of tomboys and I wanted to take it a step further and truly exude and aura of masculinity while supporting my favorite Japanese styles.

2. For me, dansou is an answer to all my favorite things about fashion. Being able to change my look as often as I want, promote character, and be unique.

1. Uprawiam dansou, ponieważ to mój najwygodniejszy stan bycia. Rozumiem ścieżkę tomboyów i chciałam wynieść ją o krok dalej, prawdziwie wydzielić aurę męskości, i jednocześnie wspierać moje ulubione aspekty japońskiej mody.
2. Dla mnie, dansou jest odpowiedzią na wszystkie moje ulubione aspekty mody. Jest byciem w stanie zmienić mój wygląd tak często jak chce, wyrażać mój charakter i być wyjątkowym.


Naoki
1. Even though I think female fashion is adorable sometimes, it doesn't suit me a lot because I've always been a tomboy and have a rather masculine personality. After finding out about gyaruo in 2011, I didn't know there was a name for it until early 2012. Dansou helped me find the way I really want to dress and present myself to other.
2. To me, dansou is my life- and fashion style. I feel most comfortable in it and it feels very good to appear male. It's.. different, but very exciting to hear people say "I thought you were a boy!" when they hear me speak for the first time.

1. Nawet jeśli myślę, że damska moda czasami jest urocza, to nie bardzo mi pasuje, ponieważ zawsze byłam tomboyem i mam raczej męską osobowość. Po znalezieniu gyaruo (męska wersja gyaru) w 2011, nie wiedziałam, że jest nazwa na to, aż do początku 2012. Dansou pomogło mi znaleźć sposób, w który mogę ubierać się i pokazywać siebie innym.

2. Dla mnie, dansou to moje życie - i styl w modzie. Czuję się najwygodniej w nim i jest świetny, by wyglądać męsko. Jest.... inny, ale to bardzo ekscytujące usłyszeć ludzi mówiących "Myślałem, że jesteś chłopakiem!", kiedy słyszą po raz pierwszy, jak mówię. 


Ryuu

1. Because this is the real me

2. Be what I am.

(Ah, why are my answers always so short?!)
1. Ponieważ to prawdziwa ja.
2. Być kim jestem.
(Ah, dlaczego moje odpowiedzi zawsze są takie krótkie?!) (:

Shun

1. Because I feel more comfortable dressing as a guy

2. It means a great deal. It's allowed me to embrace a part of me that I never thought existed and I've never felt more confident about myself until the discovery of Dansou.

1. Ponieważ czuję się najswobodniej ubrana jak chłopak.
2. Znaczy to bardzo wiele. Pozwoliło mi to uchwycić część mnie, o której istnieniu nie miałam pojęcia. Nigdy nie czułam się bardziej pewna siebie, dopóki nie odkryłam dansou.


Hanzel

1. Mainly because I've always loved male fashion and I've never really been mentally constrained by what I 'should' do; also it's an outlet for my homme side since I'm bigender

2. Because to me dansou is an expression, it lets me express a side of me that can't be seen any other way than through the way I dress when I'm dansou-ing. And it's a connection between me and some other wonder people.

1. Głównie ponieważ zawsze kochałam męską modę i nigdy nie byłam ograniczona umysłowo przez to, co "powinnam" robić. Również to ujście mojej męskiej strony, skoro jestem bigender (osoba czująca się obiema płciami).
2. Ponieważ dla mnie dansou jest ekspresją, pozwala mi wyrazić stronę mnie, która nie może być ujrzana w inny sposób, niż przez to, jak się ubieram kiedy praktykuję dansou. Oraz jest to połączenie między mną i kilkoma innymi wspaniałymi ludźmi.

Jame

1. Somedays i feel more like a man and want to express that side and doing dansou helps me do this

2 .It mostly means that i can be comfortable in my own skin. i'm not a very girl person in general and dressing like a girl makes me feel weird, so by doing dansou i'm able to feel more relaxed and i can be my self for the most part.

1. Czasami czuję się jak mężczyzna i chcę wyrazić tę stronę, a uprawianie dansou pomaga mi w tym.
2. To głównie znaczy, że mogę czuć się swobodnie we własnej skórze. Nie jestem w ogóle bardzo dziewczęcą osobą i ubieranie się jak dziewczyna sprawia, że czuję się dziwnie, więc przez dansou jestem w stanie czuć się bardziej zrelaksowana oraz mogę być w większej części sobą.


Ao1. Because only when doing Dansou I have felt like I don't need to "transform" myself to fit into some style (or even gender), and at the same time it has an elaborate style where I can play with make up, hair and clothes.

2. I don't know how to explain it in words, something like being the person I always wanted to be on the outside and not just secretly inside, maybe... It's a way to express a part of who I am.

1. Ponieważ tylko, kiedy uprawiam dansou, czuję, że nie muszę "przekształcać" siebie, by pasować to kilku styli (albo nawet płci), a w tym samym czasie, dansou ma wyszukane style, w których mogę bawić się makijażem, włosami i ubraniami.
2. Nie wiem, jak to wytłumaczyć słowami, to coś jak bycie osobą, którą zawsze chciałam być na zewnątrz i nie tylko sekretnie w środku, może... To sposób wyrażenia części tego, kim jestem.)

Kyo

1. Truthfully, I started dressing as dansou because it really fits in with my facial structure that my father blessed me with.

2. To me, dansou mean to break rules. What I love most about Japanese fashion is that they are the master of taking a pre-existing idea, tear it apart, and recreate it into a masterpiece. Dansou helps me break the barrier of what my gender can wear. With no chain binding me, I have the freedom to play around in the Japanese fashion industry to my pleasure regardless of my gender.

1. W zasadzie zaczęłam ubierać się jak dansou, ponieważ to naprawdę pasuje do struktury mojej twarzy, którą pobłogosławił mnie mój ojciec.
2. Dla mnie, dansou to łamanie zasad. To, co kocham najbardziej w japońskiej modzie to fakt, że jest mistrzowska w podejmowaniu wcześniej istniejących pomysłó, rozdzieraniu ich i ponownym tworzeniu w arcydzieło. Dansou pomaga mi łamać bariery tego, co moja płeć może nosić. Bez żadnych łańcuchów oplatających mnie, mam wolność, by bawić się w japońskich przemyśle modowym z wielką przyjemnością, niezależnie od mojej płci.

Taiji

1.I do dansou because its a very comfortable style to me. I naturally gravitate to Asian fashion and male clothing so this style fit me well. It also makes me fell more manly

2.Dansou is like an outlet for me. I can break through many stereotypes and social boundaries while I do it and it makes me feel powerful 

1. Uprawiam dansou, ponieważ to bardzo wygodny styl dla mnie. Naturalnie składam się ku azjatyckiej modzie i męskich ubraniach, więc ten styl bardzo mi pasuje. Dansou również sprawia, że czuję się bardziej męsko.
2. Dansou jest jak ujście dla mnie. Mogę złamać wiele stereotypów i granic społecznych, gdy to robię. To sprawia, że czuję się silna.

Abel

1. For me, dansou was finally a way to put a name to the way I dress. I've always preferred male fashion as it just always felt more suited for me. It's wonderful to know now that there are others who feel and dress the same way.

2. Dansou in my life has just become something very natural. It is a part of me and my way of existing in the world.

1.Dla mnie, dansou to w końcu miejsce w którym mogę umieścić swoje imię i mój style. Zawsze preferowałam męską modę jako że pasowała na mnie. To wspaniałe wiedzieć że są inne osoby które czują się i przebierają jak ja.
2. Dansou jest w moim życiu czymś bardoz naturalnym. Jest częścią mnie i mojego istnienia w świecie.

Natsuki

1. I started doing dansou because it wasn't just about looking like a tomboy for me anymore. I wanted to embrace that masculine energy and cultivate the part of me that longed to be more than a girl. And now I feel more comfortable than I ever did dressing as a woman. 

2. To me, dansou means a way to simply be myself and not let othes dictate what I should and shouldn't do with my life. It's a means of spreading my wings and enjoying life not trapped in one gender.

1. Zaczęłam dansou, ponieważ nie chodziło mi już więcej o wyglądanie jak tomboy. Chciałam uchwycić tę meską energię i kształcić część mnie, której pragnęłam bardziej, niż bycie dziewczyną. A teraz czuję się bardziej wygodnie niż kiedykolwiek, ubierając się jak kobieta.
2. Dla mnie, dansou oznacza sposób, by po prostu być sobą i nie pozwalać innym dyktować, co powinnam, a czego nie powinnam robić z moim życiem. To oznacza rozwinąć skrzydła i cieszyć się życiem, nieuwiezionym w jednej płci.

Usagi
1. I've been doing Dansou for 6-7 years as I identify as transgender. Being welcomed into a community where androgyny is so widely accepted feels great. I've already had a love for Japanese fashion, and Dansou is really a great branch to my love for vkei, host, gyaru-o and so on. Really, even just being a fashionable dude. For a long time, I never even realized that "Dansou" was a term. I do love being feminine, but also masculine. It's nice to know so many like minded people now because of Dansou. It's not really a "trend" for me. It's just me. I'm Dansou.
2. Hm, I guess for me Dansou means more community and lifestyle, more than just fashion. You can really incorporate any style and it becomes Dansou when you start the gender blending (Along the lines of Japanese fashion for myself.). For a long time I already embraced my androgyny, and my masculinity, dressing in whatever way felt comfortable. Some days, more than others.. being male was more comfortable, more me. Dansou I think makes people realize their potential and I dunno "beauty" in either gender. Dansou takes away the restriction that your body puts you in.
1. Uprawiam dansou już od 6-7 lat, jak identyfikuję się jako transseksualista. Będąc przyjęta w społeczności, w której androgynia (występowanie u danej osoby cech psychicznych charakterystycznych zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn) jest tak powszechnie akceptowana, czuję się świetnie. Miałam już zamiłowanie do japońskiej mody, a dansou naprawdę jest świetną dziedziną dla mojej miłości do visual kei, stylu hostów, gyaru-o i tak dalej. Naprawdę, nawet po prostu bycie modnym kolesiem. Przez długi czas nigdy nie zdawałam sobie sprawy, że dansou jest określeniem. Kocham bycie kobiecą, ale również męską. To miłe znać teraz tylu ludzi o takim myśleniu, dzięki dansou. Tak naprawdę to nie jest dla mnie jakiś "trend". To po prostu ja. Jestem dansou.
2. Hm, przypuszczam, że dla mnie dansou oznacza wspólnotę i styl życia, bardziej niż tylko modę. Możesz przybrać naprawdę każdy styl i staje się to dansou, gdy zaczynasz mieszanie płci (wzorując się na japońskiej modzie w moim przypadku). Przez dłuższy czas nie mogłam uchwycić mojej androgynii i mojej męskości, ubierając w cokolwiek, w czym czułam się wygodnie. W niektóre dni bardziej niż w inne... bycie męską było bardziej wygodne, bardziej jak ja. Dansou, tak myślę, sprawia, że ludzie zauważają swój potencjał i, nie wiem, "piękno" w drugiej płci. Dansou usuwa ograniczenia, w które wsadza cię twoje ciało.

Juu

1. After numerous styles I have tried I always came back to the same thing that I felt comfortable in, but I was never able to put a name to it until I came across dansou. I've never been much of a girly type, I am pretty tall and always felt more masculine rather than putting myself out in a dress.

2. Dansou gives me the freedom to wear what I feel comfortable in, despite looking at someone's gender. It shows who I am and what I feel most at ease with.

1. Po wielokrotnych stylach zawsze próbowałam wracać do tej samej rzeczy, w której czułam się najswobodniej, ale nigdy nie byłam w stanie tego nazwać, dopóki nie natknęłam się na dansou. Nigdy nie byłam dziewczęcym typem, jestem całkiem wysoka i zawsze czułam się raczej bardziej męska niż chętna na wpychanie się w sukienki.
2. Dansou daje mi wolność noszenia tego, w czym czuję się wygodnie, pomimo patrzenia na czyjąś płeć. To pokazuje, kim jestem i w czym czuję się najswobodniej.

Mizu

1. I have been practicing dansou for about 7 years now, but it was not until last year I found out there was an actual term for the way I had been living for so many years or even others that practiced the same fashion. Dansou allows me to be who I want to be, in a way I feel comfortable

2. Dansou to me is the freedom to express who I really am and to be able to share that with others around me. It's the real me.

1. Praktykuję dansou już od około siedmiu lat, ale jakoś rok temu dowiedziałam się, że jest określenia, na sposób, w który żyłam przez wiele lat albo nawet innych, uprawiających te samą modę. Dansou pozwala mi być, kim chcę, w sposób, w jaki czuję się komfortowo.
2. Dansou dla mnie jest wolnością wyrażania tego, kim naprawdę jestem i możliwością dzielenia tego z ludźmi wokół mnie. To prawdziwa ja.

Jak widać, dansou to bardzo ważna kwestia dla przedstawicielek, które większości są zgodne, co dansou dla nich znaczy. To bardzo ważna cześć ich życia.
As you can see, dansou a very important issue for representatives and they agree that dansou means a lot to them. This is a very important part of their lives.


Akira
Najbardziej znaną i rozpoznawalną przedstawicielką dansou jest AKIRA, wokalistka zespołu DISACODE oraz modelka w japońskim magazynie o modzie, KERA. Jest to tomboy z krwi i kości, jedna z pierwszych dansou, promujących to zjawisko na szerszą skalę. Uwielbiam ją całym sercem, nie tylko za wspaniały wygląd, ale również nieskazitelny moim zdaniem charakter.
The most famous and recognizable representative of dansou is AKIRA, vocalist of band called DISACODE and model in the Japanese fashion magazine, KERA. She's a true tomboy, one of the first dansou that promote this phenomenon on a larger scale.
I love her with all my heart, not only because of a great look but also bacause fo impeccable character, in my opinion.(Vid: Krótki reportaż oraz wywiad z AKIRĄ na temat zjawiska dansou, mody oraz jej muzyki/ Short reportage and interview with AKIRA on the subject of dansou, fashion and her music.)AKIRA jest jedyną kobietą w swojej grupie muzycznej, jednak ma świetny kontakt z innymi członkami. Przyjaźni się z nimi na co dzień. Nie uważają oni, że dansou to coś dziwnego, wręcz podoba im się wygląd koleżanki z zespołu.


AKIRA is the only women in her band, but she has really a good realationship with others members. She's friends with them in daily life. They don;t think that dansou is something unusual or weird, they even find her good-looking, when their bandmate is dressed like that.

DISACODE

(DISACODE - 童歌)
AKIRA poszerza swoje artystyczne doświadczenia. Jakiś czas temu w zagrała w filmie, live-action mangi "Ai wo Utaou Yori Ore ni Oborero!".
She extends her artistic experience. Some time ago, she starred in the film, live-action of manga, called "Ai wo Utaou Yori Ore ni Oborero!". 

Film opowiada historię dziewczyny,uczennicy w jednej z japońskich szkół żeńskich. Jest ona gitarzystką rockowego zespołu dansou Burauerozen (AKIRA wciela się w rolę wokalistki) oraz "księciem" dla dziewcząt w swojej szkole. Podczas pewnego koncertu pewien chłopak, paradoksalnie uchodzący za "księżniczkę" w męskiej szkole, wyznaje jej miłość.

Polecam ten film, jest niezwykle lekki i przyjemny, bardzo odpręża.

The film tells the story of a girl, a student in one of the Japanese women's schools. She's the guitarist of rock dansou band, Burauerozen (AKIRA takes on the role of vocalist) and she's the "prince" for the girls in their school. During a concert, a boy, paradoxically regarded as the "princess" in the boys' school, confesses to her.

I recommend this movie, it is extremely light and pleasant, very relaxing.


FUDANJUKU
Obecnie dansou w świecie rozrywki wykorzystywane jest coraz częściej. Widać to szczególnie w muzyce. Już nie tylko spotykamy się z pojedynczymi przedstawicielkami, lecz z zespołami, składającymi się wyłącznie z dansou. Najlepszym tego przykładem jest Fudanjuku, najpopularniejszy tego typu girlsband w Japonii.

Fudanjuku (jap.風男塾) to zespół jpopowy, powstały z początku jako alter-ego żeńskiej grupy Nakano Fujo Sisters, jednak w 2011 grupa zawiesiła działalność i kontynuuje działalność tylko jako Fudanjuku. Zespół składa się wyłącznie z dansou. Dziewczyny debiutowały jako Fudanjuku w 2008 roku z singlem Otokozaka (男坂).


Currently dansou in the entertainment world is increasingly being used. This is particularly evident in the music. You do not just meet with individual female representatives, but with the teams, consisting solely of dansou. The best example is Fudanjuku, the most popular of this type of girl group in Japan.

Fudanjuku (Japanese 风 男 塾) is a jpop group, formed on the beginning as an alter-ego of Nakano Fujo Sisters (with all members being females), but in 2011 the group has suspended its operations and now continue works only as Fudanjuku. The team is composed exclusively of dansou. Girls debuted as Fudanjuku in 2008 with the single Otokozaka (男 坂).
(zdj: Jednak w najbliższym czasie skład ulegnie zmianie, gdyż z powodów zdrowotnych z zespołu odejdzie Ruhara Renji./ However, in the near future the team will change because of health reasons Ruhara Renji will leave the band.)
Na chwilę obecną, jest to najbardziej znana formacja, reprezentująca dansou w całej Japonii i nie tylko.
At present, it is the most well-known band, representing dansou all over Japan and beyond.

(vid: Najnowszy singiel - Dansou Revolution/ Their latest single - Dansou Revolution )

VIPERA
Vipera


Dansou staje się coraz bardziej i bardziej popularne, więc nie dziwny jest fakt, że powstają grupy, zbierające różne przedstawicielki tego fenomenu. Jedną z takich grup jest japońska Vipera, próbująca sił w muzyce. 
Dansou becomes more and more popular, so it is not surprising, that groups are formed, collecting various representatives of this phenomenon. One of themis Japanese Vipera, trying their best in music industry.

ANZENN

Innymi znanymi przedstawicielkami dansou są dziewczyny z zespołu ANZENN. Jest to dosyć młoda formacja, ponieważ zespół powstał w 2011 roku. Grupa definiuje się jako formacja idoli, przedstawiająca nowy sens przekazywania miłości dziewczętom.

Other well-known representatives of dansou are girls ANZENN. It is a fairly young team, because the band was founded in 2011. Group defines themselves as the Formac idols, representing a new meaning to communicate love girls.
(方舟 PV  )

Dansou stało się popularne na tak dużą skalę, że nawet jeden z najpopularniejszych żeńskich grup w Japonii, AKB48, w jednej ze swoich reklam jest w dansou. Dziewczyny reklamują męską linię ubrań eleganckich. Jest to ogromny krok w popularyzacji zjawiska dansou.
Dansou became popular on such a big scale that even one of the most popular female groups in Japan, AKB48, in one of their ads are dressed in dansou. Girls advertise elegant men's clothing line. This is a huge step in popularizing the phenomenon dansou.


Na koniec kilka zdjęć!
Some pictures at the end!

(Ogromne podziękowania dla grupy BOKUTACHI, która wyraziła zgodę na wzmiankę w tej notce oraz bardzo pomogła w jej tworzeniu! ^^)
(Huge thanks to the BOKUTACHI group, which has consented to be mentioned here and helped a lot in creating this post! ^^)
Jeśli macie jakieś pytania to zapraszam na mojego aska!
If you want to know more about dansou, ask me there! 

7 comments:

 1. Dziękuję że przybliżyłaś ten styl ponieważ informacji o nim szukałam bardzo długo i nie mogłam znaleźć nic sensownego.
  Wielki + że wspomniałaś o takarazuce ^-^

  ReplyDelete
 2. kocham ten post. a lot of hugs for u , Chiyo, za japonskie dansou i taki szczegolowy opis tych grup <3

  ReplyDelete
 3. DISACODE znam dość dobrze, bardzo lubię ich muzykę.
  Dziękuję za ten post. Jakiś czas zastanawiałam się, jak mam się ubierać, co mam ze sobą zrobić. Próbowałam wielu rzeczy, ale Ty otworzyłaś mi oczy, na to co na prawdę chcę ze sobą zrobić. Dziękuję <3

  ReplyDelete
 4. Jeju, nawet nie wiedziałam o istnieniu takiego czegoś, dzięki tobie wiem z czym mogę się teraz identyfikować. Dziękuję ci za tego posta <3

  ReplyDelete
 5. Jestem ciekawey dlaczego dowiaduje sie o tym dopiero teraz.. ale chyba wiem czemu. Zresztą mniejsza o to.
  Przeciekawe! Może nawet bardziej pasujące do mnie niż "typowy" tomboy.... (chociaż wciąż nie jestem pewny czy mogę zaliczać się do tej grupy będąc osobą transgenderyczną i marząc o ciele unisex). Dziękuję za tą notkę.

  ReplyDelete
 6. Ech, tak można stać się lezbijką nieświadomie, takie śliczne chłopczyce.

  ReplyDelete