ask.fm    YouTubeFacebook
zBLOGowani.pl

Sunday, October 13, 2013

[PL/ENG] Tomboy - Stereotypy i ich łamanie 2 / Tomboy - break stereotypes 2

Cześć wszystkim! Dziś, jak obiecałam, poruszę kwestie, które sami mi zaproponowaliście w e-mailach. Plus dodatkowo informacje o przyszłych planach bloga i giveaway!
Hi everyone! Today, as I promised, I will address to questions that you've sent me in emails. Plus additional information about future plans for the blog and giveaway! Najpierw dwa e-maile nawiązujące do tej samej kwestii – biustu.
„Cześć :) Dwa pytania, które mnie ciekawią są odnośnie spłaszczania biustu. Chwilowe zgniatanie piersi może nie jest niebezpieczne. Jednak co jeśli jest on zgniatany bardzo długi czas, przez lata. Na pewno się deformuje, myślę, że w przyszłości na pewno niektórzy odejdą od tego stylu z obwisłymi, płaskimi piersiami. W końcu to w czasie dojrzewania biust się formuje.To jedno. Drugie to czy tak mocne ściskanie biustu nie wywołuje chorób? Co do tego mam największe wątpliwości, dlatego przestałam się bandażować.
Pozdrawiam”

First two e-mails alluding to the same issue - the bust.
"Hi :) Two questions that fascinate me are about flattening the bust. Temporary crushing chest may not be dangerous. But what if it is squeezed very long time, for years. Surely it is deformed, I think that in the future will surely leave some of the style of sagging, flat breasts. Does not squeezing breast disease cause? For that I have the biggest doubt, so I stopped to bandaging.
Greetings " 


„Otóż, zastanawiam się czy jest jakiś dobry sposób na zamaskowanie biustu, taki żeby chociaż nie były aż tak widoczne.”
"Well, I wonder if there's a good way to hiding the bust, although that will not be as noticeable."Ostatnio trafiłam na jednego polskiego bloga (który został zablokowany dla niezaproszonych czytelników, a szkoda :D), w którym to autorki cudownie zjeżdżały wszystkie polskie pseudo-tomboy'e, gdyż na zdjęciach było widać ich piersi. Z milczeniem wyłączyłam tę stronę, bo aż przykro było mi to komentować.
Recently I found a polish blog (which has been blocked for the uninvited readers, which is a pity: D), in which the authors criticized miraculously, all polish pseudo-tomboys, because in the pictures you could see their breasts. With silence I switched this page off, because I felt too much sorry to write something in their blog.
Po pierwsze, podziwiam osoby, które uważają że wiedzą wszystko o danym stylu (w szczególności jeśli w ogóle go nie reprezentują) i przekazują swoją błahą wiedzę dalej na pewnych stronach i fanpage'ach. Przydałoby się niektórym trochę pokory i zdrowego rozsądku. Jak można mówić komuś że ktoś nie jest prawdziwym tomboy'em, bo nie spłaszcza sobie piersi? Jak można namawiać do używania bandażu, by niszczyć sobie ciało? Mam nadzieję, że osoby, które tak ambitnie dotychczas wmawiały innym o zasadach bycia tomboy'em przeczytają to i zastanowią się nad wszystkim.
First of all, I admire people who think they know everything about tomboy style (especially if they don't represent that style) and transmit their useless knowledge further on certain pages and fanpage. Some of that people should use some humility and common sense. How you can say that someone is not a real tomboy, because she does not flatten her breasts? How can you persuade to use a bandage to destroy the body? I hope that those who have such ambitions were telling others about the principles of being a tomboy read it and reflect on everything.
Po drugie nie spłaszczajcie sobie piersi, serio. Nikt na tym nie zyskuje, a Wy jedynie tracicie niszcząc swoje ciało. Z pomocą wujka Google poszukałam co takie spłaszczanie bandażem (żeby nie było że sobie wymyślam) może Wam zrobić.
Używając tej metody, w niezrozumianym przeze mnie celu, sprawiacie że Wasza skóra jest narażona na nadmierną potliwość i ucisk, co sprawia że (szczególnie wśród młodych ludzi) będą wyskakiwać Wam uczulenia lub trądzik. W ciepłe dni pocicie się i zapach na pewno nie jest zbyt atrakcyjny. Dodatkowo narażacie się na problemy z oddychaniem, gdyż nie możecie nabrać głęboko powietrza – osłabia to krążenie i możecie zemdleć w dość niekomfortowych dla siebie warunkach. Bandaż widać, i istnieje ryzyko że Wam się rozwiąże. Trochę głupio byłoby gdyby to odbyło się w czasie zajęć, co nie? Mogłabym się tak dalej rozpisywać, ale wiele podobnych odpowiedzi możecie znaleźć na moim ask'u.
Secondly, don't flatten your breast , really. I searched on Google what the flattening of the bandage (so it was not that I invent) can you do. Using this method, in misunderstood order for me, make that your skin is exposed to excessive sweating and pressure, making it (especially among young people) will appear to you a variety of allergies or acne. In warm weather, you sweat and the smell is definitely not too attractive. In addition, you are putting yourself of breathing problems because you can not take a deep breath - it weakens blood circulation and you can pass out in a rather uncomfortable for yourself conditions. The bandage can be seen and there is a risk that will resolve. Would be a bit silly if it took place in the classroom, is not it? I could continue to write, but a lot of similar answers can be found in my ask.
Po trzecie, co polecam żeby mieć bardzo chłopięcy wygląd, a zarazem nie martwić się o wygodę i komfort. Ja bardzo lubię sportowe staniki, szczególnie że dużo tańczę i się ruszam. Innym sposobem jest też zakupienie stanika dla tomboy'i. Jest on wygodny, a efekt jaki daje możecie zobaczyć na modelkach z smz. Osobiście pośredniczę w zakupie u nich różnego rodzaju staników, więc o więcej informacji piszcie na facebooku albo na emaila (alexorish@gmail.com).
Thirdly, what I recommend to have a boyish look, but does not worry about the convenience and comfort. I really like sports bras, because I dance and move a lot. Another way is to purchase a bra for a tomboy. It is comfortable, and the effect that gives you see on models from smz. Personally mediate the purchase of these different types of bras, so for more information, write on Facebook or in an email (alexorish@gmail.com).
examples bras for tomboysKolejne pytanko.
„Stosunek "prawdziwych" chłopców do chłopczyc, w szczególności tych heteroseksualnych. Ci, z którymi mam do czynienia odnoszą się do mnie jak do "kumpla" albo coś podobnego. Ale jestem ciekawa innych opinii, bo słyszałam, że niektóre dziewczyny spotykają się z naprawdę szyderczymi komentarzami.”

Next question.
„The relationship between "real boys” and tomboys, in particular those heterosexual guys. Those with whom I am dealing refer to me as "friend" or something like that. But I'm curious of other opinions, because I had heard that some girls are faced with really mocking comments.”


Popytałam inne tomboy'e i odpowiedzi są przeróżne. Część dziewczyn w ogóle nie trzyma się z chłopakami, a jeśli już to traktują je jak kumpli. Część spotkała się z dość niemiłymi sytuacjami, gdzie została określona wulgarnymi słowami. A inne za to lepiej dogadują się z nimi niż z dziewczynami. Uważam, że to zależy ogólnie od człowieka, jeśli powiedzmy chłopak jest inteligentny i nie skreślona ludzi po wyglądzie to na pewno nie będzie mu przeszkadzać że dziewczyna ubiera się chłopięco i znają wspólny temat. Jeśli natomiast (często to wynika z kim się zadaje albo jak został wychowany) ogranicza się to wybranych jednostek może okazać się dość nietolerancyjny i nieskory do zapoznania się z tomboy'em. Najważniejsze jednak wśród tomboy'i jest umiejętność dobrego dobrania słów aby ktoś kto nas obraża zastanowił się dwa razy czy warto. Wiadomo, że jest pewna grupa ludzi, która ignoruje i nie próbuje zrozumieć drugiego człowieka, ale niestety, świata nie zbawimy. :)
I asked around other tomboys and answers are various .Some girls do not keep with the guys, and if it is, they treat them like friends. Some girls met with a rather unpleasant situations, where they have been identified vulgar. And the other tomboys get along better with boys than with the girls. I think it generally depends upon the person, if the boy is intelligent and does not deleted people by appearance, is certainly will not bother him that she wears boyish and they will know common theme. But if he (often a result is from how he has friends or how he was raised) is restricted to selected people, hecan be quite intolerant and unwilling to familiarize himself with tomboy. But most important among tomboys is the ability to choose the good words to someone who offends us, maybe someone will think twice about whether it's worth. It is known that there is a certain group of people that ignores and does not try to understand the other person, but unfortunately, we will not save the world. :)

Kilka informacji!
Już wkrótce zadebiutuje na blogu nowy tomboy z dość ciekawym tematem, ahh, nie mogę się doczekać, jest świetna!
Pod koniec października podam 3 dziewczyny, które dołączą do smz rbshop poland chapter w ramach próby, nie daje pewności, że będą u mnie na stale. Te które się nie dostaną mają szansę dołączyć za rok. Jak dobrze pójdzie to pierwsza paczka będzie pod koniec listopada/początek grudnia.
Some information!
Coming soon to debut on the blog new tomboy with quite an interesting topic, ahh, I can not wait, it's great!
In late October, I will give three girls who join smz rbshop poland chapter in the trial, does not guarantee that they will be with me for ever. Those that did not get a chance to join next year. Hopefully this will be the first pack at the end of November / beginning of December.

Giveaway !
Szykuję się na to od dłuższego czasu, ale na razie czekam na coś w zamian. Jeśli blog będzie obserwowało ponad 100 osób to obiecuję zrobić tu fajnego giveaway'a z koszulkami i dodatkami. Podobnie szykuję się na Polish Tomboys, jednak tam oczekuję na 5000 lajków! Do roboty ^^.
Giveaway!
I'm getting ready for this for a long time, but for now I'm waiting for something in return. If the blog will have more than 100 observers I will do here giveaway with cool t-shirts and accessories. The same for Polish Tomboys, but there I'm waiting for 5000 likes ! Let's do it^ ^.

7 comments:

 1. Omo jednak z lepszych notek!
  Dobrze, że sprawa spłaszczania została w końcu poruszona. Niech wszyscy się dowiedzą, że stosowanie bandaża to strasznie złe rozwiązanie. Najlepiej, jak się ma mały biust samoistnie, jednak różnie z tym bywa XD
  Jestem ciekawa wyników castingu jak i giveawaya ;w;

  ReplyDelete
 2. Cudna notka, chwała wam!
  Faktycznie, chłopcy się różnie odnoszą. Ja obracam się w mangowym towarzystwie i mimo, że sama nie jestem tomboyem (a bym chciała ;-;), jest ich tam sporo i właściwie nikt nie nie spotyka z brakiem tolerancji ^^

  ReplyDelete
 3. Wielka frustracja musi trawić te osoby od wspomnianego bloga. (i tchórzostwo przy okazji)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Prędzej tchórzostwo, niestety nie udało mi się podjąć z nimi dialogu, bo zakończyły działalność bloga.

   Delete
 4. Fajnie napisany post. :)
  Zawsze zastanawiał mnie sens noszenia bandaży, które nie wyglądają ani dobrze, ani pewnie wygodne nie są. Nadają się może na krótką chwilę (cosplay, cokolwiek innego), a takie ściskanie się na co dzień kojarzy mi się z gorsetami, które też nic dobrego nie przynosiły oprócz poprawy wyglądu. Te staniki myślę, że są dobrą opcją dla wszystkich, które się bandażują. Zresztą wydaje mi się, że wystarczy nie eksponować przesadnie biustu, nosić ogromnych dekoltów i to też załatwi sprawę, w końcu tomboye są dziewczynami i to, że te piersi są to moim zdaniem oczywisty fakt.
  Co do podejścia chłopaków to jest to myślę automatyczne, bo kiedy stoi obok nich dziewczyna, która bardzo często nie odstaje od nich zachowaniem, czy wyglądem to nie będą jej traktować jak księżniczki, czy tak samo jak jakiejś super dziewczęcej, delikatnej panienki. (Nie wiem jak to ubrać w słowa.) Z szyderczymi komentarzami niestety spotyka się każdy kto "odstaje" i to jest smutne, bo każdy ma prawo być tym kim chce i wyglądać jak mu się podoba, a społeczeństwo samo siebie ogranicza, buduje jakieś ramy w jakich powinien się każdy mieścić i nie potrafi przyjąć niczego co się w tych ramach nie mieści.
  Dobrze widzieć jak przybywa tu postów, wygląd również zmienił się na wielki plus. Oby tak dalej!
  Trzymam kciuki. :D

  ReplyDelete
 5. Gdzie mogę dostać takie staniki usztywniające? ;3
  Jestem ciekawa, bo bandaże mi już przeszkadzają i widzę ich skutki uboczne ;__;
  ~ Lunka

  ReplyDelete
 6. Gdzie mogę dostać takie usztywniane staniki, sama noszę bandaże i widzę uboczny efekt ;_:
  Pomóżcie!
  ~ Lunka

  ReplyDelete