ask.fm    YouTubeFacebook
zBLOGowani.pl

Sunday, December 01, 2013

[PL/ENG] Tomboy Style vs. Butch Style ?

Cześć wszystkim!
Oficjalnie zaczęłam sezon świąteczny i już nie mogę się doczekać szału zakupowego (tak, czekam na wypłatę ><). Tą radością postanowiłam podzielić się też z Wami i pod koniec tygodnia powinien pojawić się na blogu giveaway! Jeden bardziej tomboy'owy, drugi ogólny :D
Coraz częściej stwierdzam, że jestem człowiekiem z dużym fartem i szczęściem. Tym razem udało mi się rozpocząć współpracę z kolejnym tomboy sklepem z Tajwanu. A to wszystko dzięki Wam i Waszemu wsparciu! Cieszę się że będę mogła Wam to wkrótce jakoś wynagrodzić :D

Dzisiejszą notkę postanowiłam poświęcić mało znanemu zjawisku, przynajmniej w moim otoczeniu. Słowo przewijało mi się na wielu stronach, wśród rozmów z innymi chłopczycami, dlatego stwierdziłam, że to dość ważne w określeniu dokładniej swojego stylu.


Hi everyone!
Officially I started Christmas season and I'm looking forward to the shopping frenzy (yes, I'm waiting for my payment> <). I decided to share this joy with you also, and at the end of the week should appear on the blog giveaway! One more tomboy and one for all: D
More often find that I am a man with a big fluke and happiness. This time I was able to start working with another tomboy shop in Taiwan. And it's all thanks to you and your support! I'm glad that I could somehow reward you: D

Today's post I decided to dedicate a little known phenomenon, at least in my environment. The word met on multiple pages, including discussions with other tomboys, therefore I decided that is quite important in determining precisely your own style.

Źródło: link


Butch style
Samo słowo „butch” oznacza „lesbijkę”, jednak jeśli wgłębimy się w tematykę LGBT, dowiemy się, że oznacza osobę stawiającą bardziej na męski wygląd, zachowanie i postrzeganie siebie.
Słowo znaczy również „tough kid”, czyli trudne dziecko. Postało ze skrócenia słowa „butcher”, które było pseudonimem George'a Cassidy'ego (złodzieja żyjącego w XX w.) - Butch Cassidy. Swoje ówczesne znaczenie zyskało w latach 40 XX w. Jednak ja chciałabym skupić się na butch jako stylu ubierania się.
Co charakteryzuje butch style? Na pewno bardzo krótkie włosy, dość muskularny wygląd i może potocznie tak powiedzieć, że jest to bardziej twardsza i męska wersja tomboy'a.

Butch is term used to describe individual gender identities in the LGBT to ascribe or acknowledge a masculine (butch) identity with its associated traits, behaviors, styles, self-perception and so on.
The word butch, meaning "tough kid" may have been coined by abbreviating the word butcher, as first noted in George Cassidy's nickname, Butch Cassidy. Butch gained the sense "male-like lesbian" in the 1940s.
What characterizes butch style? Certainly very short hair, fairly muscular appearance and colloquially, it is more harder and men's version of Tomboy.


Źródło: link

Czym to się różni od tomboy style?
Od razu powiem, że to są moje spostrzeżenia jeśli wpiszecie butch style to zobaczycie, że każdy ma własną interpretację tego stylu, jakie są jego charakterystyczne cechy, jak rozróżnić go pośród innych.
Na pewno pierwsze co łatwo rozróżnić to krótkie włosy, które przeważają w butch style. Jako tomboy możesz mieć długie i krótkie. Butch dziewczyna na pewno będzie silniejsza emocjonalnie, dominująca i pewna siebie. Tomboy może być dziewczęca, nieśmiała, skrywająca się. Co do orientacji z góry już można powiedzieć że 100% butch to lesbijki, gdzie chłopczyca może być każdej orientacji. Ładnym podsumowaniem będzie to zdanie:  „Tomboy style is more menswear inspired whereas butch style is just menswear”.

Źródło: link 


How is it different from tomboy style?
I immediately want to say that these are my observations, if you type butch styles you will see that everyone has their own interpretation of the style, what are its characteristics, how to distinguish among others.
Surely the first thing that easily distinguish it short hair, which prevail in butch style. if you are a tomboy you can have long or short hair. Butch girl will surely be stronger emotionally, dominant and confident. Tomboy can be girly, shy, hides itself. We can say that 100% butch are lesbians , where the tomboy can be any orientation. A nice summary is this sentence: Tomboy style is more menswear inspired whereas butch style is just menswear”.

Znalazłam również opinię, że tomboy to określenie młodzieńcze, bardziej określające młodych, powinno kojarzyć się z młodzieńczym bieganiem za piłką, zachowaniem się dziecinnie, nieładem. Stawia bardziej na zachowanie niż na wygląd. Natomiast styl butch to styl dojrzały, elegancki. Dla kobiet zdystansowanych, doświadczonych i stawiające na wygląd w pierwszej kolejności. Zachowuje się jak prawdziwy „gentleman”. Sam jej wygląd sprawia, że postrzegasz ją jako poważną osobę, z którą lepiej czasem nie zadzierać.
Ale to tylko jedna z opinii. Tak to jest ze stylami, że nie mają określonych, szablonowych określeń, które sprawią że od razu na pewno wykreśli się inne wszystkie cechy. Zależy od indywidualnego podejścia do danych stylów oraz własnej dojrzałości i doświadczenia.

I found also of the opinion that tomboy is term of youthful, should be associated with juvenile running after the ball, childish behavior, mess. Put more on behavior than on appearance. In contrast, butch style is a style of mature, elegant. For adult women, experienced and put on the appearance of the first. She behaves like a "gentleman". Her look makes you are perceive it as a serious person you sometimes better not to mess with her.

But this is only one opinion. So it is with styles that are not specified, terms make it instantly certainly plotted against the other all the features. Depends on the individual approach to the styles and their own maturity and experience.

Źródło: link


Cóż to jedynie garstka informacji na temat tego stylu, więcej możecie znaleźć na stronach, na których opierałam się pisząc notkę.:
Mam nadzieję że się przydadzą i poznacie lepiej ten styl ^^. Jutro już kolejna notka, a pod koniec tygodnia oczekujcie giveaway!

Well it is only a handful of information on this style, more can be found on pages where I found it:
 I hope it is useful and you will know better this style ^ ^. Tomorrow will be another post, and at the end of the week expect a giveaway!


Jeśli macie pytania, piszcie tutaj: ask

1 comment:

  1. Rany, to pewnie przez przedstawicielki tego stylu niektórym ludziom ubzdurało się, że tomboy to koniecznie lesbijka. Świetnie, że ktoś to sprostował ^^

    ReplyDelete