ask.fm    YouTubeFacebook
zBLOGowani.pl

Tuesday, December 24, 2013

boi style

Boi style
W tym roku pojawi się jeszcze jedna notka i kończymy ten rok z naprawdę wielkim sukcesem. Ostatnie pół roku było naprawdę niesamowite. Mimo że założyłam bloga spontanicznie to Wy mnie wsparliście, za co jestem bardzo wdzięczna. Blog oczywiście nie jest idealny, cały czas pracujemy nad nim jak tylko mamy wolny czas, mamy nadzieję, że w przyszłym roku dojdzie do nas jeszcze jedna autorka. :)
Dzisiejszą notkę stworzyłam wraz z Kaoru, z którą bardzo pracujemy nad podkategoriami stylu tomboy. Nie zawsze jednak są to podkategorie, a jedynie są podobne do naszego stylu ( na przykład post o Dansou Jotei albo Butch Style). Postanowiłyśmy dziś nawiązać do bardzo ciekawego stylu "boi".

Boi styles
This year will be yet another note and finish this year with a really great success. The last half year was truly amazing. Despite the fact that I started a blog spontaneously, you supported me, for which I'm very glad. Blog of course is not perfect, all the time we are working on it as soon as we have free time. We hope that next year we will have yet another author. :) Today's post I created together with Kaoru, because we are working on sub-tomboy style. Not always, styles are sub-categories of tomboy style, but only similar to our style (for example, a post about Dansou Jotei or Butch Style). We decided today to introduce you to a very interesting style - "boi".