ask.fm    YouTubeFacebook
zBLOGowani.pl

Saturday, January 31, 2015

[PL/ENG] Moi rodzice są przeciwko mnie!/My parents are against me!

Hej dawno mnie nie było, ale że teraz nadchodzą ferie mam trochę czasu i mogę coś napisać.
Dzisiejszy post nie będzie dotyczył tylko Tomboyek, może się odnosić do różnych subkultur, stylów, pasji etc.

O czym będę pisać ? Brak akceptacji rodziców dla waszego wyglądu czy tez zainteresowań.
Często spotykam się z tym, że rodzice nie zgadzają się na krótkie włosy, chłopięcy wygląd, męskie zainteresowania. Co można wtedy zrobić i jak zareagować na odmowę rodziców. Oto kilka prostych rad.

Hi, I was gone for a long time, but the winter holidays are coming so I found some time to write something. Today's post will not applied only to Tomboys, It can refer to a variety of subcultures, styles and passions, etc.

I'm going to write about lack of acceptance by parents for your appearance and interests. What can be done and how to react to the refusal. Here are a few simple tips.
I
Porozmawiaj poważnie z rodzicami. Nie ma nic lepszego niż porządna rozmowa. Staraj się aby nie doszło do podnoszenia głosu czy agresji. Poproś rodziców, aby z tobą usiedli i wytłumacz im dlaczego chcesz się tak, a nie inaczej ubierać. Musisz podać rozsądne argumenty takie, które będą w stanie przekonać rodziców do Twoich racji. Rozważ z nimi wszystkie za i przeciw swojego wyboru.
Przede wszystkim wyjaśnij im, ze nie ma to wpływu na twoje zachowanie, relacje z nimi oraz wybory.

Talk seriously with your parents. There is nothing better than a decent conversation. Try to avoid raising your voice or aggression. Ask your parents to sit down with you and explain to them why you want to dress like this. You must provide a reasonable arguments that will be able to convince parents to your right. Consider with them the pros and cons of your choice.
First of all, explain to them that this has no effect on your behavior, relationships with them or your choices. 
 
II
Jeśli nie zadziała rozmowa, a niestety często tak się zdarza spróbuj pokazać rodzicom swoją najlepszą stronę. Staraj się o dobre wyniki w szkole (pracy), zmywaj naczynia, sprzątaj, miej respekt. Jeśli rodzice zobaczą jak Ci zależy może zmięknie im serce i będą gotowi zaakceptować twoje zmiany. (oczywiście powinno się zawsze pomagać rodzicom :P)

If talking does't work and unfortunately that often happens try to show your best side to them. Get good results at school (work), wash dishes, clean up, have respect. If parents see how you care about it, it may soften their heart and they accept your changes. (of course, you should always help my parents: P)


III
Czyń małe kroki. Nie rzucaj się od razu na krótkie włosy, męskie ciuchy itp. Spróbuj pierwsze powoli, kup jakaś bluzę unisex, zapytaj się rodziców o ich zdanie na jej temat, obetnij ale nie na całkiem krótkie. Nie próbuj w jeden dzień przekonać rodziców do nagłej zmiany.

Take small steps. Don't cut your hair shortly or wear manly clothes at the begining Firstly buy some unisex sweatshirt and ask your parents about it or cut your hair but not all the way. Don't try to convice your parents in one day.

IV
Czasami nie da cię przezwyciężyć rodziców, a ich każąca ręka może nam bardziej zaszkodzić niż się wydaje. Spróbuj być wtedy po prostu sobą; zdarza się, że rodzice potrzebują czasu aby się przyzwyczaić. W tym okresie znajdź kogoś kto cie zaakceptuje, porozmawiaj z przyjacielem, sąsiadem, pedagogiem szkolnym, koleżanką z pracy może właśnie te osoby pomogą ci i będą podtrzymywać Cię na duchu.


Sometimes it is impossible to overcome the parents and their punishing hand could hurt us more than it seems. If it's like this try to be yourself; Sometimes parents need time to get used to it. During this period find someone who can accept you, talk to a friend, neighbor, school counselor, a colleague from work perhaps these people will help you.

Nie twierdzę, że te rady pomogą w konfrontacji rodzic-dziecko. Mam jednak nadzieje, że chociaż jedna osoba z nich skorzysta i będzie mogła cieszyć się z tego kim jest bez problemów.

I'm not saying that these tips will help in the parent-child confrontation. However, I hope that even one person will try them.


2 comments:

  1. Świetny post, na pewno wielu osobom on pomoże w konflikcie z rodzicami c: stosuję się do Twojej rady "małych kroczków" i zobaczę jak to dalej będzie z moimi rodzicami c:

    ReplyDelete
  2. Post jak najbardziej przydatny. Niestety mnie się nie udaje przekonać mamy. Często z tego powodu kłócimy się, zawsze ja przegrywam lub kończę w pokoju płacząc. Mama ma do mnie pretensje że ubieram się jak chłopak oraz o to iż chcę ściąć włosy. Bardzo mnie to boli.

    ReplyDelete